TULIB Delivery 📚🏠 บริการส่งหนังสือให้คุณอ่านที่บ้านทางไปรษณีย์ ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564

TULIB Delivery 📚🏠
บริการส่งหนังสือให้คุณอ่านที่บ้านทางไปรษณีย์

📦 วิธีการส่งคำขอ
1. เข้าสู่ระบบ login ที่หน้าเว็บไซต์ koha.library.tu.ac.th
2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการ
3. คลิก Delivery และเลือก "จัดส่งทางไปรษณีย์ (Delivery by mail)" (หนังสือที่ยืมจะต้องอยู่ในสถานะ available เท่านั้น)
4. ใส่รายละเอียด ที่อยู่ เบอร์โทร กดส่งคำขอ
5. รอรับหนังสือที่บ้านได้เลย

*หมายเหตุ:
1. การจัดส่งไปรษณีย์ ส่งทุกวันอังคารกับศุกร์ หากส่งคำขอหลังเวลา 10.00 น. ต้องรอจัดส่งในรอบถัดไปตามวันที่กำหนด
2. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ. เท่านั้น

📦 ติดตาม Tracking หนังสือจากบริการ TULIB Delivery ได้ที่ https://bit.ly/2YjoxVt

**📚 บริการ TULIB Delivery เปิดให้ส่งคำขออีกครั้งวันที่ 18 เมษายน 2564 และเริ่มจัดส่งทางไปรษณีย์ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

#TULIBDelivery