ต่อไปนี้สามารถส่งคำขอดู Netflix ได้ผ่าน U-services แล้วนะ 😍

ต่อไปนี้สามารถส่งคำขอดู Netflix ได้ผ่าน U-services แล้วนะ 😍

📍ขั้นตอนการขอใช้บริการ Netflix

1. ขอใช้บริการผ่าน U-service: https://uservice.library.tu.ac.th/u-services
2. เลือกบริการ Netflix
3. กรอกแบบฟอร์มและเลือกเวลาให้หอสมุดฯ Remote เพื่อเชื่อมต่อ
* ID Anydesk = ตัวเลข 9 ตัว ดังตัวอย่าง

📣 หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลด AnyDesk เพื่อใช้ในการ Remote Desktop
📍ระบบปฎิบัติการ Windows >> https://anydesk.com/en/downloads/windows

📍ระบบปฏิบัติการ Mac OS >> https://anydesk.com/en/downloads/mac-os

2. ให้บริการผ่าน Web Browser เท่านั้น เช่น Chrome, Firefox, Microsoft Edge
3. ใช้บริการได้ 1 วัน
4. ใช้ได้เฉพาะบน PC เท่านั้น /* iPad โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้
5. ผู้ใช้บริการจะต้องกด Accept ในโปรแกรม AnyDesk เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้ว
ให้บริการเฉพาะ นักศึกษา และอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้น

* ขอความร่วมมือในการห้ามสลับเปลี่ยน Account เนื่องจากมีผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ใช้งานร่วมอยู่ด้วย

* หลังใช้ Netflix เสร็จแล้ว กรุณา Logout และแจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อเลิกใช้งาน

#Netflix
-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary