ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต

วันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณกาญจนาภรณ์ จิตสง่า หัวหน้าศูนย์บริการท่าพระจันทร์ คุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และคุณจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์หอสมุดปรีดีฯ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้