ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ EQUIS ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยคุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์และคุณจิราพร วงษ์ภา หัวหน้าห้องสมุดสังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ EQUIS ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ที่เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดีฯ มธ.ท่าพระจันทร์

โดยคุณ Benjamin Ivry คุณพิมพ์พาขวัญ ธนนพฤทธิ์ และคุณอัญชิสา อุทัยทักษิณ บรรณารักษ์หอสมุดฯ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้