ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจฯ มข.

วันที่ 19 เมษายน 2561 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รวมถึงเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ และคุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า ผู้ช่วย ผอ.หอสมุดฯ ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ยังมีการนำชมหอสมุดปรีดีฯ และห้องสมุดสังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ซึ่งคุณกนกวรรณ บัวงาม หัวหน้างานสื่อสารองค์กรฯ และคุณจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรนำชมหอสมุดปรีดีฯ ส่วนคุณจิราภรณ์ วงษ์ภาเป็นวิทยากรนำชมห้องสมุดสังเวียนฯ