ต้อนรับตรุษจีนมีฐานข้อมูล E-Journal ภาษาจีนมาแนะนำ

ต้อนรับตรุษจีนปีนี้ด้วยฐานข้อมูล E-Journal ภาษาจีน โดยมีเนื้อหาภาษาจีนและภาษาอังกฤษประกอบด้วยวารสารมากกว่า 9,000 ชื่อ จำนวนมากกว่า 46 ล้านบทความ! ตั้งแต่ปี 1994 ถึงปีปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมในหลายสาขาวิชา

✅ วรรณกรรม
✅ ประวัติศาสตร์
✅ ปรัชญา
✅ กฎหมาย
✅ สังคมศาสตร์
✅ การศึกษา
✅ เศรษฐศาสตร์
✅ การบริหาร
.
มาใช้กันได้เลย >> https://library.tu.ac.th/…/china-knowledge-resource-integra…
*หากใช้เครือข่ายนอกมหาวิทยาลัย ก่อนนเข้าใช้กรุณาเข้าสู่ระบบ EZproxy