วันนี้ อาจารย์และนักวิจัย สังกัด มธ.ศูนย์รังสิต สามารถใช้บริการ Library Come to you ได้แล้ว

วันนี้ อาจารย์และนักวิจัย สังกัด มธ.ศูนย์รังสิต สามารถใช้บริการ Library Come to you ได้แล้ว เพียงส่งคำขอมาที่ goo.gl/yg3iCr

?️‍?️ เงื่อนไขการให้บริการ
1. หากต้องการยืมหนังสือ กรุณากรอกข้อมูลหนังสือตามแบบฟอร์มด้านล่าง
2. เวลาให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
3. กรณีส่งคืนหนังสือ กรุณาโทรนัดหมายวันเวลาและสถานที่ 02 564 4444 ต่อ 1305 หรือ jkphitsanu@gmail.com