วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต #ปิดให้บริการ

ประกาศ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต #ปิดให้บริการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ยกเว้น ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต #เปิดให้บริการตามปรกติ