วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงานแห่งชาติ) ห้องสมุดทุกสาขาของ มธ. #เปิดให้บริการตามปกติ