วันที่ 11 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมและโรงเรียน SMA Negari 9 Malang Indonesia เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วานนี้ (วันที่ 11 มกราคม 2561) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมและโรงเรียน SMA Negari 9 Malang Indonesia เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีคุณอัญชิสา อุทัยทักษิณ และคุณเฉลิมพล แสงโชติ บรรณารักษ์หอสมุดปรีดีฯ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้