วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 หอสมุดแห่ง มธ.ได้มีการประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้แบ่งปันประสบการณ์ของการตรวจประเม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 หอสมุดแห่ง มธ.ได้มีการประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้แบ่งปันประสบการณ์ของการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต แก่คณะกรรมการฯ