วันที่ 17 พ.ย.2560 Mrs.Joaane Naslune บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัย British Colombia ประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วันนี้ (17 พ.ย.2560) Mrs.Joaane Naslune บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัย British Colombia ประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีคุณ Benjamin Ivry ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้