วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Shandon สาธาณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Shandon สาธาณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์หอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และคุณ Benjamin Ivry เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้