วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณห้องคอมมอนรูม ชั้น 1 สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ โดยคุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าศูนย์บริการท่าพระจันทร์ และคุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ เป็นตัวแทนหอสมุดแห่ง มธ.ร่วมพิธีในครั้งนี้