วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ.และคุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ครบรอบ 79 ปี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ.และคุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ครบรอบ 79 ปี ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.ท่าพระจันทร์ ภายในงานมีพิธีมอบโล่ผู้มีอุปการคุณ มอบรางวัลครูดีเด่น อาจารย์ดีเด่นด้านการสอนของคณะฯ และพิธีทางศาสนา