วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บรรณารักษ์หอสมุดแห่ง มธ.ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) และงานแสดงผลงานนักศึกษาตามโครงการ Startup Thailand League (Thammasat Demo Day)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บรรณารักษ์หอสมุดแห่ง มธ.ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) และงานแสดงผลงานนักศึกษาตามโครงการ Startup Thailand League (Thammasat Demo Day) พร้อมทั้งเปิดตัวพื้นที่นวัตกรรม "Thammasat Creative Space" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องโถงชั้น 1 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต