วันที่ 3 พฤษจิกายน 2560 บุคลากรหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 31 ปี ของการเปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ อาคารโดมบริหาร