วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 หอสมุดแห่ง มธ.ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 หอสมุดแห่ง มธ. นำโดยคุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และคุณกนกวรรณ
บัวงาม หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์