วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 หอสมุดฯ ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส-ซีบีอี จำกัด

<>

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 หอสมุดฯ ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส-ซีบีอี จำกัด โดยในวันที่ 30 ต.ค.2560 เป็นการตรวจและเยี่ยมชมงานบริการของห้องสมุดสาขา มธ.ศูนย์รังสิต และวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นการตรวจตรวจประเมินและเยี่ยมชมงานสนับสนุนห้องสมุด และงานบริการของห้องสมุดสาขา มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีคณะผู้บริหารหอสมุดฯ นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ และคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ ให้การต้อนรับ