วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารบริษัท Advanced Media Supplies (AMS) ซึ่งเป็น OCLC Distributor ประจำประเทศไทย เข้าพบทีมผู้บริหารหอสมุดแห่ง มธ.

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารบริษัท Advanced Media Supplies (AMS) ซึ่งเป็น OCLC Distributor ประจำประเทศไทย เข้าพบ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุด แห่ง มธ. และทีมผู้บริหารห้องสมุด ได้แก่ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารฯ และคุณฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารห้องสมุดและการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์