วันที่ 4-8 กันยายนนี้ ขอเชิญร่วมงานวันมิตรห้องสมุด '60

วันที่ 4-8 กันยายนนี้ ขอเชิญร่วมงานวันมิตรห้องสมุด '60 พบกับร้านจำหน่ายหนังสือราคาถูก อุปกรณ์การเรียนในราคาพิเศษ และสิ่งที่น่าสนใจอีกมายมาย

งานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

แล้วพบกันนะคะ ^^