วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 หอสมุด มธ. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2560

#ประกาศ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 หอสมุด มธ. จะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2560 และมีความจำเป็นต้องใช้สัญญาณเตือนไฟไหม้ขณะฝึกอบรมฯ จึงแจ้งให้ทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้