วันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ห้องสมุดศูนย์ท่าพระจันทร์ #ปิดให้บริการ

#ประกาศ

วันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ห้องสมุดศูนย์ท่าพระจันทร์ #ปิดให้บริการ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสมุด เนื่องในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้บริการทุกท่าน

.
ผู้ใช้บริการที่ส่งคำขอ Book delivery จาก รังสิต ลำปาง พัทยา
สามารถรับตัวเล่มได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2563

.
ด้วยความห่วงใยจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 💛❤️

#COVID19