วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ และรังสิตปิดให้บริการ

ประกาศ

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ และรังสิตปิดให้บริการ ยกเว้น ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง ห้องสมุดศูนย์พัทยา และศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน ชั้น 2

เนื่องจาก...บุคลากรหอสมุดฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่