WOW! Experiences กับบริการตรวจบทคัดย่อ (Abstract Editing Service) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

WOW! Experiences กับบริการตรวจบทคัดย่อ (Abstract Editing Service) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตรวจแก้ จากนั้น นักศึกษาจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้วทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ