อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

วันที่ 28 เมษายน 2560 อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี โดยคุณฉัตรรัตน์ แสงคงเป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้