อัพเดทรายชื่อวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ. ปี 2558 

#อัพเดทรายชื่อวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ. ปี 2558 
พร้อมลิงค์ Full Text / ฉบับพิมพ์
ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/nBRQRv
---------------
ค้นหาและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ที่เป็น Full Text ของ มธ. ทั้งหมดได้ที่ http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/thesis

*กรณี Full Text เห็นแค่หน้าปก หรือเนื้อหาเพียงบางส่วน ให้เปิดด้วย Browser IE หรือ ตัดลิงค์ด้านหลังออก ดังต้วอย่าง http://digi.library.tu.ac.th/thesis/lib/0972/
---------------
ที่มา: ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 - 2558 >> https://goo.gl/DWkw5Z