อัพเดตข้อมูลส่วนตัวใน My Account เพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดต่อจากห้องสมุด 

อย่าลืมอัพเดตข้อมูลส่วนตัวใน My Account เพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดต่อจากห้องสมุด 
.
เพียงเข้าไปอัพเดตง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน
1. เข้าไปที่ https://koha.library.tu.ac.th/
2. เลือก Log in to your library account กรอก Username และ Password
3. เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว (Personal Details)"
4. กรอกข้อมูลอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อได้
5. คลิก "ส่งรายการแก้ไขข้อมูล (Submit update request)"
.
โดยมี 6 สิ่งที่คุณจะได้รับ

✔️ การแจ้งเมื่อมีการยืม - คืน
✔️ การแจ้งสถานะให้บริการ Book Delivery
✔️ การแจ้งสถานะการจอง (Hold) หนังสือ
✔️ การแจ้งสถานะการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
✔️ การแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดส่งคืน
✔️ การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ จากหอสมุดฯ