อบรมการบริหารโครงการ

วานนี้ (15 มกราคม 2561) หอสมุด มธ.ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชาติ กิ่มมณี ประธานบริษัท ฮิวแมน โซลูชั่นส์ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบริหารโครงการ" ณ ห้องบรรยาย F 306 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ.ท่าพระจันทร์ หอสมุด มธ.จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้