อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผอ.หอสมุดฯ รับมอบพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา จากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ พร้อมด้วยคุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ รับมอบพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา 1 ชุด (18 เล่ม) พร้อมตู้มุก จากคุณศุภชัย บรรณเกียรติกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์