อยู่บ้านก็อ่านได้ หอสมุดฯ รวม E-book น่าอ่านมาไว้ให้แล้ว ใน "E-book Collection"

#อยู่บ้านก็อ่านได้

หอสมุดฯ รวม E-book น่าอ่านมาไว้ให้แล้ว

📍ขั้นตอนการใช้บริการ "E-book Collection"

1. ไปที่ digital.library.tu.ac.th เลือก เมนู E-book Collection

2. Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi account (กรณีบุคคลทั่วไปให้ลงทะเบียนก่อนใช้งาน)

3. เลือกรายการที่ต้องการ

*นักศึกษาและบุคลากร สามารถใช้บริการได้ โดย Login ด้วย TU Wi-Fi account บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกก่อนใช้งาน TU Digital Collections

#EbookCollection
#TUDigitalCollections