อยู่ที่ไหนก็ส่งคำขอลดหย่อนค่าปรับได้ง่าย ๆ 💸💰 กรณีมีค่าปรับ 300 บาทขึ้นไป ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอลดหย่อนค่าปรับด้วยตนเอง

อยู่ที่ไหนก็ส่งคำขอลดหย่อนค่าปรับได้ง่าย ๆ 💸💰

กรณีมีค่าปรับ 300 บาทขึ้นไป ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอลดหย่อนค่าปรับด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่หน้าเว็บไซต์ koha.library.tu.ac.th
2. Login ด้วย username/password ชุดเดียวกันกับ TU-WiFi
3. เลือกเมนู "ข้อมูลค่าปรับ(charges)"
4. เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิก "Request to reduce"
5. กรอกข้อมูลขอลดหย่อนค่าปรับ แล้วกดส่งคำร้อง 

เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติให้แล้ว ให้ไปที่เมนู Notices > TU Library: Fine reduce request approved > สแกน QR Code ชำระได้เลย

📍 **QR Code จะมีอายุ 24 ชั่วโมง นับจากที่เจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอ**

📍📍 **ตรวจสอบข้อมูล QR Code ก่อนชำระ**

#ลดหย่อนค่าปรับ
---------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary