บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (MOOCs)

Asian University's logo

AsianUx Academy

AsianUx Academy is Thailand’s first MOOC provider that offers a variety of high quality Massive Open Online Courses (MOOCs). All courses are designed, taught and developed by Asian University. We offer many free and open-access online courses to lifelong learners worldwide. In addition, to encourage collaborative and social learning, interactive discussion forums as well as virtual classrooms…

coursera's logo

Coursera

Coursera provides universal access to the world’s best education, partnering with top universities and organizations to offer courses online. Coursera offers specializations and courses in Arts & Humanities, Business, Computer science, Data science, Life sciences, Math & Logic, Personal development, Physical science & engineering, Social sciences, and Language learning.

edx's logo

edX

Founded by Harvard University and MIT in 2012, edX is an online learning destination and MOOC provider, offering high-quality courses from the world’s best universities and institutions to learners everywhere. With more than 90 global partners, we are proud to count the world’s leading universities, nonprofits, and institutions as our members. EdX university members top the QS World University…

FutureLearn's logo

FutureLearn

FutureLearn offers free online courses from top universities and specialist organisations. Online course categories include Business & Management, Creative Arts & Media, Health & Psychology, History, Languages & Cultures, Law, Literature, Nature & Environment, Online & Digital, Politics & the Modern World, Science, Maths & Technology, Sport & Leisure, and …

Khan academy's logo

Khan Academy

Khan Academy is a non-profit educational organization created in 2006 by educator Salman "Sal" Khan with the aim of providing a "free, world-class education for anyone, anywhere". The organization produces short lectures in the form of YouTube videos. In addition to micro lectures, the organization's website features practice exercises and tools for educators. All resources are available for…

Open Leaning Initiative's logo

Open Leaning Initiative

The Open Learning Initiative (OLI) is a grant-funded group at Carnegie Mellon University, offering innovative online courses to anyone who wants to learn or teach. The aim is to create high-quality courses and contribute original research to improve learning and transform higher education. The key goals are to support better learning and instruction with high-quality, scientifically-based,…

open2Study's logo

Open2Study

Open2Study is a MOOC built and managed by Open Universities Australia. Open2Study was launched in 2013 and serves over 600k students. The platform features over 35 million page views a year, 1.7 million unique visitors and a 96% student satisfaction rating.

OpenUpEd's logo

OpenupEd

OpenupEd is an open, non-profit partnership offering MOOCs that contribute to open up education, much to the benefit of individual learners and the wider society. The vision is to reach out to all those learners who are interested to take part in online higher education in a way that meets their needs and accommodates their particular situation. OpenupEd offers high-quality learner-centred…

ThaiMooc logo

Thai MOOC

Thai MOOC เป็นระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (Massive Open Online Course) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) โดยมุ่งเน้นบทเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

Udacity's logo

Udacity

Udacity was born out of a Stanford University experiment in which Sebastian Thrun and Peter Norvig offered their "Introduction to Artificial Intelligence" course online to anyone, for free. Over 160,000 students in more than 190 countries enrolled and not much later, Udacity was born. Now we're a growing team of educators and engineers on a mission to change the future of education by bridging…

MOOC Learn.in.th's logo

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ (MOOC learn.in.th) เป็นคลังบทเรียนแบบเปิดสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต