บทเรียนออนไลน์แบบเปิด (OCWs)

Johns Hopkins OCW's logo

JHSPH OpenCourseWare

Johns Hopkins Bloomberg, School of Public Health OpenCourseWare (JHSPH OCW) offers open materials and images from more than a hundred courses developed by the faculty of JHSPH, the world’s foremost institution of public health education and research. OCW is an expression of our mission to provide learning opportunities and teaching resources to all who pursue improvement of health and…

Keio University OCW's logo

Keio University OpenCourseWare

Keio University OpenCourseWare (Keio OCW) offers, free of charge, the content of courses taught at Keio University so that both students and professionals involved in higher education can gain access to its educational materials. By digitizing this rich source of intellectual property and making it available throughout the world, Keio hopes to contribute to the global endeavor of all academic…

Kyoto University OCW's logo

Kyoto University OpenCourseWare

Kyoto University OpenCourseWare (Kyoto-U OCW) is a free, open publications of Kyoto University's course materials. The purpose of Kyoto-U OCW is to open the educational door wider to various people such as students, staffs, teachers not only in Kyoto University but also in other universities, researchers of associate societies, senior high school students who want to study in Kyoto University…

MERLOT's logo

MERLOT

MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) is a curated collection of free and open online teaching, learning, and faculty development services contributed and used by an international education community. MERLOT is a program of the California State University System partnering with education institutions, professional societies, and industry.

MIT OpenCourseWare's logo

MIT OpenCourseware

Massachusetts Institute of Technology Open Courseware (MIT OCW) is a web-based publication of virtually all MIT course content which include video/audio lectures, student work, lecture notes, online Textbooks, assessments, interactive simulations. 

Finding Courses on MIT OpenCourseWare

Nagoya University OCW's logo

Nagoya University OpenCourseWare

Nagoya University OpenCourseWare (NU OCW) offers Nagoya University class information and materials for free.

Open Leaning Initiative's logo

Open Learning Initiative

The Open Learning Initiative (OLI) is a grant-funded group at Carnegie Mellon University, offering innovative online courses to anyone who wants to learn or teach. Our aim is to create high-quality courses and contribute original research to improve learning and transform higher education.

Open Yale Course's logo

Open Yale Courses

Open Yale Courses (OYC) provides lectures and other materials from selected Yale College courses to the public free of charge via the Internet. The courses span the full range of liberal arts disciplines, including humanities, social sciences, and physical and biological sciences. Each course includes a full set of class lectures produced in high-quality video accompanied by such other course…

Osaka University OCW's logo

Osaka University OpenCourseWare

Osaka University strives to nurture researchers and professionals engaged in cutting-edge research and conducting such research with the full trust of society. Furthermore, Osaka University strives to provide students with a distinctive education, an education transfused with a definitive style, a style based upon “enlightenment”, the “empowered imagination”, and “international mindedness” – a…

TU Digital Resources's logo

Thammasat University OpenCourseWare

คลังบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบวิดีทัศน์ที่จัดทำโดยคณาจารย์และนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแบ่งตามหมวดวิชา ได้แก่ ธุรกิจการลงทุนและการจัดการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ประวัติศาสตร์และการเมือง วรรณกรรมและนิยาย ปรัชญา ศาสนาและจิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

Tokyo Tech OCW's logo

Tokyo Institute of Technology OpenCourseWare

Tokyo Institute of Technology OpenCourseWare (Tokyo Tech OCW) is a platform maintained by Tokyo Institute of Technology for providing free access to course materials for users around the world aiming at releasing the Tokyo Tech's high-level educational resources on science and technology as the world's public property.

Tufts Open CourseWare's logo

Tufts OpenCourseWare

Tufts OpenCourseWare (Tufts OCW) is part of a new educational movement initiated by MIT that provides free access to course content for everyone online. Tufts' course offerings demonstrate the University's strength in the life sciences in addition to its multidisciplinary approach, international perspective and underlying ethic of service to its local, national and international communities.…

UCI Open's logo

University of California at Irvine OpenCourseWare

University of California, Irvine OpenCourseWare (UCI Open, formerly UCI OpenCourseWare) strives to bring UC Irvine to the world by making course materials, lectures, conferences, and other academic content available for free online.

The University of California, Irvine is a sustaining member of the Open Education Consortium (formerly the OpenCourseWare Consortium).

The…

Waseda University OpenCourseWare's logo

Waseda University OpenCourseWare

Waseda University OpenCourseWare was developed in close cooperation with Massachusetts Institute of Technology (MIT) in order to assist in building a basis for the worldwide educational network by OCW. The system is linked to the university's electronic lecture information search system where information on the syllabus for the current courses is available. Course materials have been published…