ห้องประชุมสัมมนา

Auditorium's logo

ห้องประชุมสัมมนาสำหรับจัดกิจกรรมมีบริการที่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


หอสมุดปรีดี พนมยงค์

จำนวนที่นั่ง : 80

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

จำนวนที่นั่ง : 120

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จำนวนที่นั่ง : 40

 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์