บริการสื่อการศึกษา

TULIBS educational media service's logo

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการโสตทัศนวัสดุหลายหลายประเภท เช่น วีดิทัศน์ ซีดีเพลง ดีวีดีภาพยนตร์ ดีวีดีสารคดี เทปบันทึกภาพงานวิชาการต่าง ๆ ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ให้บริการเข้าถึงสื่อต่างๆ ผ่านระบบ Video on Demand โดยสมาชิกสามารถใช้บริการได้ภายในอาคารหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นอกจากนี้ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ยังจัดบริการฉายภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงและเพื่อความรู้  ภายใต้โปรแกรม “คุยกับหนัง” โดยอาจารย์ทรงยศ แววหงส์ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้บนเว็บไซต์หอสมุด

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี