ฐานข้อมูลหนังสือเสียง

TU Resource's logo
IR: Access Policy
Restricted Access

TULIB Audio Book จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น เพื่อให้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น

หนังสือและเอกสารในคอลเลคชั่นนี้ ได้รับสิทธิจากผู้เขียนในการดัดแปลงเป็นเสียงเพื่อนักศึกษาพิการทางการเห็น ห้ามส่งต่อไฟล์เอกสารหรือข้อมูลส่วนอื่นใดให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิเพื่อใช้งานเป็นอันขาด

Category: Repository Types
Category: Ownership Type(s)