สะดวกสุดๆ ในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มธ. ได้ในจุดเดียว รวมทั้งสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในกลุ่ม TU-THAIPUL และ TU-PULINET ได้อีกด้วย

Keyword Title Author
TU Library Other libraries
สำหรับบุคคลภายนอกสืบค้นที่นี่

ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด มธ. และห้องสมุดอีกกว่าหนึ่งหมื่นแห่งทั่วโลก พร้อมเปิดประสบการณ์ของการค้นคว้าอย่างไม่สิ้นสุด ด้วยบริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

 

ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั้ง 11 แห่งจาก 4 ศูนย์การศึกษา

ข่าวสารและประกาศ

ข่าวสาร

  • ประกาศ

  • การรับสมัครงาน

  •