บริการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย

default logo

บริการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย  ( Plagiarism  Checking  Service ) 
คือ บริการตรวจสอบความซ้ำของงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ (PDF) ไฟล์จะได้รับการตรวจสอบการคัดลอกด้วย Turnitin ผู้ใช้บริการจะได้รับผลการตรวจ (Original Report) ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305 
หรือที่ e-mail: iltulibrary@gmail.com