มธ.ตอกย้ำยุทธศาสตร์ความร่วมมือเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดกฎหมายการเมืองและการปกครอง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 รอง ผอ.สายบริหารฯ หอสมุด มธ.เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง (Thai Law Politics : Library Network) ณ สำนักงานศาลปกครอง ซึ่งหอสมุด มธ. นับเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในการเข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.thailawpolitics.info