ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (Book Delivery) ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2560

#ประกาศ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง ปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (Book Delivery) ชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2560