ประกาศวันเปิด-ปิดบริการช่วงเดือนธันวาคม 2562

ประกาศวันเปิด-ปิดบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
📍 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ห้องสมุดทุกสาขาปิดให้บริการ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

*ยกเว้น หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการถึงเวลา 24.00 น. และศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการตามปกติ
------------

📍 วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ห้องสมุดทุกสาขาปิดให้บริการ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

*ยกเว้น หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการถึงเวลา 24.00 น. และศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการตามปกติ
------------

📍 วันที่ 23-27 ธันวาคม ห้องสมุดทุกสาขาปิดให้บริการ เนื่องจากสัมมนาบุคลากรประจำปี

*ยกเว้น ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 2
-----------

📍 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ห้องสมุดทุกสาขาปิดให้บริการ เนื่องจากเทศกาลปีใหม่
-----------
📍 และวันที่ 6-13 ธันวาคม 2562 ห้องสมุดสาขา เฉพาะท่าพระจันทร์ทั้งหมด ปิดให้บริการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศงดการเรียนการสอนและงดติดต่อราชการ เนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เป็นที่ตั้งบังคับการ และเป็นกองอำนวยการร่วมของตำรวจและทหาร เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัย ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค