ติดต่อหอสมุด

TULIBS Facebook
TULIBS Twitter
TULIBS YouTube
TULIBS Email
Line

Thammasat University Library

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3544, 0-2613-3547 (หอสมุดปรีดี พนมยงค์)
โทรศัพท์: 0-2564-4444 ต่อ 1305 (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์)
โทรศัพท์: 0-2613-3506 (หน่วยสื่อสารองค์กรและเครือข่าย)
โทรศัพท์: 0-2613-3500 (สำนักงาน)
โทรสาร: 0-2623-5171
Youtube: Thammasat University Library
อีเมล: tulib@tu.ac.th
Line@: @tulibrary