คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์

ผู้ใช้สามารถขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อทำงาน ศึกษาวิจัย พิมพ์เอกสาร หรือเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการทุกเครื่องมีไดรฟ์ DVD-R/W และตัวอ่านการ์ดที่รองรับ XD, Micro SD และ SD/MMC+/miniSD

หอสมุดปรีดี พนมยงค์

จำนวนคอมพิวเตอร์ : 110

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

จำนวนคอมพิวเตอร์ : 128

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จำนวนคอมพิวเตอร์ : 206
จำนวนแท็บเล็ต : 28

 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์