Full Text Finder Service

Full Text Finder Service

บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรณารักษ์จะค้นหาและจัดส่งให้ทางอีเมลภายใน 1-3 วันทำการ

1. สืบค้นจาก เว็บไซต์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้น
https://library.tu.ac.th/

2. โปรดแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน

2.1 ต้องการ ขอบทความ : โปรดแจ้ง ชื่อบทความ / ชื่อผู้แต่ง / ชื่อวารสาร / ปีที่ / ฉบับที่ / หน้าที่ และ link ที่พบแต่ download ไม่ได้

2.2 ต้องการ ขอ BookChapter (eBook) : โปรดแจ้ง ชื่อบท / ชื่อหนังสือ / ชื่อผู้แต่ง / ปีพิมพ์ และ link ที่พบแต่ download ไม่ได้

3. บริการเฉพาะบทความวารสาร และ Book Chapter (eBook) เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

Go to Online form 
หรือที่ e-mail: tufulltext@gmail.com