กองทุนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และวิจัย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กองทุนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และวิจัย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนและนำรายได้มาใช้ในกิจการของหอสมุดฯ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ อาทิ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการนักศึกษา การจัดซื้อครุภัณฑ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการปรับปรุงพื้นที่ของห้องสมุด เป็นต้น โดยทุกการบริจาคของคุณผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) จะได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า

บริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation

  1. Login เข้าบัญชี Mobile Banking Application ของผู้บริจาค
  2. สแกน QR Code Biller ID 099400016086196 หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ให้กด “ยินยอม” “ยอมรับ” หรือ “ต้องการ” เพื่อให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการบริจาคให้แก่กรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
  3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
  4. ตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนกด “ยืนยัน” ชื่อบัญชี THAMMASAT UNIVERSITY (Biller ID 099400016086196)
บริจาคเงิน

บริจาคเงินผ่าน Mobile Banking & Internet Banking

  1. Login เข้าบัญชี Mobile Banking Application ของผู้บริจาค
  2. เลือก “โอนเงิน” เลือก “ธนาคารกรุงเทพ” ใส่เลขที่บัญชี 091-0-42383-9
  3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
  4. ตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนกด “ยืนยัน” ชื่อบัญชี “กองทุนเงินบริจาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ให้ผู้บริจาคส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินบริจาค เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มาที่อีเมล tulib@tu.ac.th เพื่อหอสมุดฯ จะได้รวบรวมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บันทึกข้อมูลการบริจาคเข้าระบบ e-Donation ส่งให้กรมสรรพากรต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ใน ระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร

บริจาคด้วยตนเอง

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.00 – 16.00 น. จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร. 02-613-3525, 02-613-3513 (คุณวริศรา, คุณอรนุช)